Replik på V-kritik om äldrevården: Långsiktiga och hållbara lösningar

“Det är glädjande att Vänsterpartiet vill vara med att ta fram strävans mål inför framtida utmaningar. Ambitionen med Äldreomsorgsplanen är att få långsiktiga och hållbara lösningar över val oavsett vilka som leder Örebro kommun i framtiden.

Sen brukar det sällan vara lyckat att ställa krav innan man satt sig i arbetsgruppen men vi bjuder in alla samtliga åtta partier i nämnden att delta i detta långsiktiga arbete”, säger Centerpartiets kommunalråd Per-Åke Sörman ordförande i Programnämnd Social Välfärd.