Vänsterpartiet: Kostnaden för äldrevård har skenat – och gamla är otrygga

“Minoritetsstyret i Örebro har i ett par år drivit en politik som de menat skulle leda till ’Sveriges bästa äldreomsorg’. Verkligheten har dock varit en annan och vi har sett att kvalitén blivit sämre, personalen och de äldres vardag har blivit otryggare och kostnaderna har skenat”, menar Vänsterpartiets Martha Wicklund.

Nu bjuder styrande partier S, C och Kd in till ett parlamentariskt arbete för att skapa just Sveriges bästa äldreomsorg.

– De behöver hjälp eftersom de misslyckats. Vi har varit ute i framförallt hemvården och sett hur illa det är. Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte på sidan och tittar på när våra äldre drabbas av en dåligt förd politik och dåliga prioriteringar med skattemedel. Men då krävs att styrande politikerna i S, Kd och inte minst C är självkritiska, säger Martha Wicklund som är socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro.

Det är tydligt att det är experimentet med privatiseringar och LOV i Örebro som lett till stora underskott i budget och att det sedan varit personalen i hemvården och deras enhetschefer som fått slita dubbelt, stressa snabbare och försöka vända det ekonomiska resultatet. Effekten av detta har gjort att arbetsmiljön i hemvården i dag är under all kritik. Den har också resulterat i flera anmälningar till Arbetsmiljöverket. En stressad personalgrupp kan inte utföra en lika trygg omsorg som en med god arbetsmiljö.

– Vi är beredda att ingå i en parlamentarisk grupp för våra äldres och våra anställdas skull. Men inte för att lappa och laga i nuvarande system, utan bara om övriga partier och framförallt de styrande S, C och Kd är beredda att ha en seriös diskussion om LOV samt andra privatiseringar inom äldreomsorgen i Örebro, säger Martha Wicklund (V).