Flyttar tillbaks efter den stora vattenläckan på Stadsbyggnadshus 1

De förvaltningar som evakuerades på grund av den stora vattenläckan i augusti börjar nu flytta tillbaka till Stadsbyggnadshus 1. Senast i början av januari ska alla utflyttade verksamheter vara tillbaka på Stadsbyggnadshuset.

Miljökontoret

Nu är Miljökontoret tillbaka i sina lokaler i Stadsbyggnadshus 1 på Åbylundsgatan 8. Kontoret har under hösten varit evakuerat till tillfälliga lokaler på grund av den stora vattenläckan som drabbade Stadsbyggnadshus 1 i augusti.

Tekniska förvaltningen och Kultur och fritid

Arbetet med sanering och återställning har löpt på bra och Tekniska förvaltningen och Kultur och fritid flyttar tillbaka 19 och 20 december.

Källa: Örebro kommun

,