Handeln ökar både i city och Marieberg – trend att gå till skomakaren

handel-city

Handeln i Örebro city har ökat med tre procent under 2015 jämfört med året innan. Omsättningen i city var 2,3 miljarder kronor. Under samma period har handeln i Mariebergområdet ökat med sju procent om omsättningen där är 4,2 miljarder kronor. Detta visar ny statistik över detaljhandeln i Örebro kommun för 2015 som presenterades på tisdagen.

I Örebro city finns idag 145 restauranger och caféer, tillsammans redovisar de en försäljning på 787 miljoner kronor under 2015. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan. Hotellen i samma område omsatte 324 miljoner kronor, en ökning med tio procent, enligt sammanställningen. En tydlig trend är att örebroarna går till småverkstäder i city, som skräddare och skomakare, där är ökningen hela 267 procent och omsättningen tio miljoner kronor.

– Vårt arbete med att skapa en attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela Örebros fortsatta utveckling, förklarar Stina Storm, VD på City Örebro. Allt fler branscher konkurrerar om att attrahera kompetenta medarbetare vilket innebär att platsens betydelse kommer att spela en allt större roll nu och i framtiden.

Cirka 1 000 personer arbetar inom handeln i city. I Marieberg jobbar drygt 1 200 personer. Detta är räknat på årsanställda. Antalet personer är större än så då många arbetar deltid inom handeln.

– Vi går mot en alltmer upplevelsebaserad shopping där citys totala utbud kompletteras med många typer av upplevelser, menar Stina Storm. City Örebros utmaningar framöver blir bland annat att skapa ännu fler förutsättningar för olika typer av branschöverskridande samarbeten.

Studien gällande handeln i Örebro kommun har genomförts av konsulten WSP på uppdrag av City Örebro.

,