Hologram fick bra effekt för Konserthusets webb

När kommunikationsbyrån Strateg fick i uppdrag att uppmärksamma Örebro Konserthus breda utbud, satsade byrån stort på en utomhuskampanj med hologrameffekt för att driva trafik till webbplatsen. De annorlunda annonserna gav resultat, söktrafiken ökade med 38 procent under kampanjperioden och ytterligare 20 procent efter kampanjen.

– Vi ville vi göra örebroarna uppmärksamma på att Konserthuset har något för alla, med fler evenemang, fler scener och fler genrer än nånsin, säger Malin Pettersson, copywriter på Strateg.

Två olika reklambilder skapades, en stilla med ett budskap, som ”standuphuset”, “pophuset” eller “rockhuset”, och en annan med hologrameffekt som visade olika budskap beroende på vilken vinkel läsaren såg affischen ifrån. Målet med kampanjen var att driva trafik till webben. Resultatet har nu sammanställts och visar att söktrafiken gick upp med 38 procent under kampanjperioden, när all hänvisningstrafik hade räknats bort. Trafiken höll i sig även efter kampanjen och ökade då ytterligare 20 procent.

För att uppmärksamma Örebro Konserthus hela erbjudande bestod kampanjen av en kombination av online- och offline-aktiviteter, som printannonser, webbanners, sociala medier och utomhusaffischer. Antalet besök på webbplatsen ökade allra mest under den veckan där annonser på pelare och bussar mixades, vilket visar på att traditionell marknadsföring utomhus fortfarande har en stor genomslagskraft.

– Vi har fått Örebro Konserthus och Svenska Kammarorkesterns förtroende under ganska många år nu, så de har en särskild plats i våra hjärtan. Då känns det extra roligt att få göra dem framgångsrika med hjälp av ett traditionellt, fint reklamhantverk, säger Leif Goldkuhl, marknadschef på Strateg.

,