Miljöpartiet: “Kulturkvarter kräver dialog och säkrare ekonomiska kalkyler”

Beslut om Kulturkvarter kräver dialog med örebroarna och säkrare ekonomiska kalkyler, anser Miljöpartiet Örebro kommun. I dag fattade kommunstyrelsen i Örebro beslut om att sätta igång bygget av det omtalade Kulturkvarteret i centrala Örebro. Miljöpartiet är kritiskt och reserverade sig mot beslutet.

– Vi efterlyser också en stor satsning på kulturen i Örebro, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Men vi kräver bättre beslutsunderlag, säkrare ekonomiska kalkyler och en tydlig kulturpolitisk tanke om verksamheten i Kulturkvarteret.

Möjligheten för örebroare att påverka eller komma med förslag och idéer kring en framtida kultursatsning har helt saknats. Det är avgörande att örebroarna känner ett ägandeskap kring en så stor satsning. Satsningen på Kulturkvarteret måste bli framgångsrik och främja kulturen i Örebro, men det finns ännu inte ett beslutat kulturpolitiskt program för Örebro kommun. Kulturkvarteret kan innebära en begränsning av kulturnämndens möjligheter att fastställa riktning och mål för kulturpolitiken.

Totalt kommer verksamheterna i Kulturkvarteret att behöva betala en hyra på 35 miljoner kronor per år. Trots att kalkylen innehåller en hyresrabatt på 4 miljoner under de 5 första åren saknas fortfarande över 2 miljoner för att klara den ökade hyran. Dessutom tillkommer kostnader för inventarier, en torgyta och en okänd summa för markköp. Plus en eventuell multiscen. Risken finns att kostnaderna för bibliotek och kulturskola ökar med 30 miljoner kronor från dagens nivå, i verksamheter som redan har besparingskrav.

– Vi vill inte ha ett eget Nya Karolinska i Örebro, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Det krävs en hållbar ekonomi för att dra igång det här bygget och alternativa lösningar borde ha utretts för länge sedan, vilket Miljöpartiet föreslagit utan att få gehör.

Fenomenet med skenande priser går att se i liknande projekt i andra delar av landet. Hög efterfrågan på svensk byggmarknad gör att risken för skenande byggkostnader för Kulturkvarteret är överhängande. En seriös utredning av alternativ saknas. Det finns andra fastigheter i Örebro som kan fungera lika bra, men utan samma ekonomiska risk. Miljöpartiet har velat se över möjligheten att hyra in delar av verksamheten i Krämaren, och Örebroporten har pekat ut Medborgarhuset som intressant. Även lokaler ute i Örebros stadsdelar borde utredas. Beslutet måste handla om örebroarnas behov av kultur, nu riskerar vi att den långsiktiga konsekvensen blir väldigt dyrköpt för kulturlivet.

,