Fler jobb skapas i cityhandeln – Fastighetsägarna: kommunerna bör styra etableringar till stadskärnor

handel-city

Kommuner bör styra investeringar till stadskärnan istället för att bygga externa köpcentrum. Det framgår av en ny rapport från Fastighetsägarna. Orsaken är att handel och servicenäring i stadsmiljö skapar betydligt fler jobb än den storskaliga externhandeln.

– Det är enkelt för en kommun att bygga ett köpcentrum på en åker där det inte finns några boende och marken är billig. Men på lång sikt är det troligtvis mer ekonomiskt lönsamt att satsa på stadskärnan, säger David Björnberg på Fastighetsägarna.

I rapporten som släpps idag har Fastighetsägarna jämfört omsättning, antalet arbetstillfällen samt använd yta mellan stadskärnor och externa handelsplatser i Sverige. Resultatet visar att det både finns fler jobb och högre ekonomisk omsättning per hektar i stadskärnan.

– Det innebär inte att det per definition är fel med externa köpcentrum. Däremot bör alla kommuner som investerar i nya köpcentrum fråga sig hur mycket stad de kunnat få för samma pengar, säger David Björnberg.

I studien har Fastighetsägarna använt siffror från SCB för att jämföra handeln i 69 kommuner. I dessa går det 19,25 anställda per hektar i stadskärnan och 11,25 anställda per hektar i externhandeln. Branscherna som jämförts är detaljhandel, bilhandel, samt hotell-och restaurangverksamhet.

För att komplettera analysen har Fastighetsägarna också samlat in data från sex kommuner via den egna undersökningen Cityklimatet. Den visar att även omsättningen per hektar är högre i stadskärnorna. Totalt omsätter de analyserade stadskärnorna 43 miljoner kronor per hektar medan motsvarande summa för köpcentrumen är 34,2 miljoner kronor.

,