Nya Moderaterna: “Ansvarslöst lägga en halv miljard på Kulturkvarteret – ett skrytbygge”

kulturkvarter3

“Vid tisdagens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen att bygga ett nytt kulturkvarter i Örebro. Nya Moderaterna ifrågasätter lämpligheten i att investera en halv miljard kronor av skattebetalarnas pengar på ett skrytbygge i en tid då kommunen och de kommunala bolagen har stora ekonomiska problem. Örebro kommun befinner sig i ett tufft läge och prognosen för de kommande åren är mycket oroväckande”, menar Anders Åhrlin (M), gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro. .

“Det är direkt ansvarslöst av Socialdemokraterna att lägga en halv miljard på ett kulturkvarter när det finns en överhängande risk att kommunen inte klarar av välfärden de närmsta åren. Allt färre människor i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler unga och gamla samtidigt som en stor andel nyanlända riskerar att hamna i kommunalt försörjningsstöd. Det kommer att medföra stora kostnader för skattebetalarna.

De styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen har ännu inte lyckats bryta kostnadsutvecklingen i kommunen och har redan varit tvungna att kräva mer pengar av örebroarna för att hålla sin svällande budget. Samtidigt ser ekonomin i delar av kommunkoncernen, bland annat KumBro Vind och Biogasbolaget, rent katastrofal ut.

Vindkraften har varit en sådan förlustsatsning att Socialdemokraterna nu kräver att Futurum, som ansvarar för att bygga förskolor och skolor åt våra barn, går in och räddar ekonomin. Socialdemokraterna skickar bokstavligt talat notan för sina förlustaffärer till Örebros barn och unga. Samtidigt väljer de att investera en halv miljard i ett kulturkvarter. Det tycker jag inte är acceptabelt.

Det finns ett akut behov av att rusta upp infrastrukturen i Örebro kommun. Bron vid Lindbacka bruk har varit avstängd i över ett år, vilket har inneburit att ett antal lokala företag fått stänga och flytta. Hagatunneln behöver rustas upp för över 40 miljoner kronor. Samtidigt behöver kommunen bygga och renovera förskolor, skolor och äldreboenden.

Vi behöver dessutom möta den växande segregationen i delar av kommunen. Vi är i en situation där kommunledningen behöver göra tydliga ekonomiska prioriteringar. Det kräver en handlingskraft som idag inte finns hos de styrande partierna.”