Bra lönsamhet och konkurrenskraft hos företagen

Lönsamheten och konkurrenskraften hos regionens företag är generellt god, men det saknas inte utmaningar på området. Det visar den näringslivsanalys som presenterades för ledamöterna i nämnden för regional tillväxt den 8 december.

– Det är glädjande att vi ser att företagen i regionen växer, och att de behöver anställa personal. Att vi kan erbjuda en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling är en förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Business Region Örebro* är en samverkansplattform kring näringslivsfrågor där Region Örebro län tillsammans med elva kommuner arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Den analys som nu presenterats visar att bolagen inom Business Region Örebro har haft en god lönsamhet under perioden 2010-2015. De matchar tillväxten för Sverige i stort.

– Företagens tillväxt har medfört att kommunernas skatteintäkter har ökat med 500 miljoner kronor under de aktuella åren, vilket direkt bidragit till den gemensamma välfärden, säger Irén Lejegren.

Analysen visar vidare att Business Region Örebro växer snabbare än jämförbara regioner när det gäller antal anställda, och att:

  • Samtliga kommuners näringsliv är lönsamma.
  • Bolagen i Hallsberg, Ljusnarsberg och Örebro växer snabbast och har bäst lönsamhet.
  • Askersund och Örebro växer snabbast i antal anställda och de växer mer än genomsnittet i riket.
  • Hallsberg och Örebro växer snabbast i antal företag.

Analysen visar också de utmaningar som finns i Business Region Örebro. Det handlar bland annat om att:

  • Flera kommuner har en negativ utveckling i antalet anställda.
  • Flera kommuner har en låg tillväxttakt i antal företag.
  • Bara Örebro kommun har en utbildningsnivå som är högre än medel i Sverige.
  • Örebro växer mer än tio gånger så mycket i antal anställda som näst största kommun inom Business Region Örebro.

– Min förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet. Den ger ett direkt inspel till hur vi inom Region Örebro län kan stötta kommuner och aktörer i det näringslivsutvecklande arbetet, säger Irén Lejegren.

Fakta

*Business Region Örebro är ett partnerskap mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: investering och etablering, kommunservice, kompetensförsörjning, näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt entreprenörskap, nyföretagande och innovationer.