Hagaskolan får nationell utmärkelse för sin verksamhet

Förutom Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delar i år Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ även ut Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling varav Hagaskolan i Örebro är en av de två skolor i landet som får det.

Skolornas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av ett examinatorteam som säkerställer att verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv. Teamen analyserar övergripande och i detalj identifieras styrkor och förbättringsmöjligheter utifrån en fastställd modell.

Domarkommitténs motivering:

Hagaskolan når fina resultat genom en välplanerad verksamhet där fokus är på barnets och elevens bästa. Ledningens, så väl som medarbetarnas, breda engagemang är synligt i de valda arbetssätten. Skolans utvecklingsfokus är tydligt bland annat genom den struktur och systematik som finns för ständiga förbättringar av skolans processer samt genom kompetensutveckling bland annat genom kollegialt lärande. Det finns goda möjligheter till ytterligare utveckling genom fortsatt arbete kring den påbörjade processorienteringen av skolans verksamhet. Hagaskolan driver ett långsiktigt utvecklingsarbete med stor delaktighet och engagemang. Sammantaget gör detta att Hagaskolan är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

– Hagaskolan är en internationell skola i Örebro och vår vision är “En skola med många möjligheter, där trygghet, ansvar och arbetsglädje är ledorden. Varje elev ska lämna skolan med kunskaper och självförtroende för fortsatt lärande”. Vi är alla mycket glada att vårt långsiktiga arbete ger resultat och att vi genom ständiga förbättringar håller i och håller ut, säger Ina Axelryd, rektor på Hagaskolan.

Skolorna premieras i samband med den årliga ceremonin som hålls den 17 januari 2017 i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola som i år äger rum i Örebro på Hjalmar Bergman Teatern.

Det är tillsammans med Skolverket och på uppdrag av Utbildningsdepartementet som SIQ sedan 2006 driver denna årliga utmärkelse med syftet att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.