Hopajola och Konst på Hög får stöd av regionen

Konst på Hög och Hopajola får ekonomiskt stöd för 2017 av Region Örebro län. Det beslutade nämnden för regional tillväxt vid sammanträdet den 8 december.

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län med Region Örebro län, länets kommuner och Naturskyddsföreningen som huvudmän och medlemmar. Organisationen arbetar i huvudsak med naturvård och naturpedagogik i samverkan med andra aktörer. Under nästa år kommer Hopajola att få förstärkt finansiering från Region Örebro län. Stödet blir 184 937 kronor.

– I Hopajola får ideella naturvårdare möjlighet att arbeta med biologer och ekologer från den offentliga sektorn. Här har även naturpedagoger och naturguider möjlighet att samverka. Hopajola är därmed en arena som möjliggör samarbeten kring naturvård i länet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

– Hopajola är ett viktigt nav för naturvården i länet, och jag tycker det känns jättebra att vi kan stötta dem i deras arbete att värna miljön och sprida kunskap om naturen, säger Irén Lejegren.

Konst på Hög i Kvarntorp utanför Kumla är en av Örebro läns mest etablerade turistattraktioner. Runt 30 000 besökare kommer varje år för att titta på skulpturerna som finns utspridda på kullen. Inför år 2017 ger Region Örebro län ett ekonomiskt stöd till Konst på Hög på 300 000 kronor.

– Konsten är kärnan, men det finns också mycket mer. Kullen och dess omgivningar är ett rekreationsområde där konst, industrihistoria och motionssatsningar vävs samman, säger Irén Lejegren.

Pengarna ska användas till att vidareutveckla området med fler aktiviteter och skulptursatsningar för att öka antalet besökare från såväl regionen som Sverige i stort. Ett särskilt fokus kommer under nästa år att ligga på en utveckling av barnverksamheten genom bland annat teater och skapande verksamhet.