Höga halter av partiklar i “färglopp” – fler riskbedömningar behövs

color-partiklar

Deltagare i färglopp exponeras för partikelhalter många gånger högre än aktuella gränsvärden. Samtidigt behövs fler riskbedömningar för barn och funktionärer. Det visar nya mätresultat från Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro.

Så kallade färglopp, där deltagare springer och får färgpulver kastat emot sig, har blivit populära på senare år. Loppen arrangeras på många håll både i Sverige och i resten av världen, men i dag finns inga riskbedömningar kring eventuella hälsoeffekter.

Under 2015 genomförde Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro två mätningar under färglopp, där deltagare sprang loppet med mätutrustning. Nu kommer resultatet, som visar att halten av inhalerbara partiklar i luften var flera gånger högre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden för partiklar som är jämförbara med färgdammet.

– Inandning av partiklar är alltid negativt för vår hälsa och kan leda till lungsjukdomar. Partiklar anses till och med vara den luftförorening som påverkas människors hälsa mest i svenska städer. Alla kan drabbas av hälsoeffekterna, men riskgrupper som barn och människor med astmabesvär är särskilt känsliga, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Deltagare i färglopp exponeras under en förhållandevis kort tid, men funktionärer spenderar mer tid i färgdammet och hinner därmed andas in en större mängd partiklar. Många barn deltar dessutom i färgloppet, både som deltagare och som funktionärer.

– När vi diskuterar partiklar i luften så handlar det oftast om ämnen från trafikkällor, vilket vi vet kan vara farligt. Men det är fortfarande oklart om partiklarna i färglopp är farliga att andas in. Därför skulle det vara bra med fler mätningar av just dessa färgpartiklar i framtiden, främst för att se hur riskgrupper och funktionärer som utsätts under en längre tid påverkas, säger Karl Forsell, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Umeå.

,