Start för direkttåg till Arlanda

Söndag den 11 december kommer omfattande trafikförändringar göras på regionaltågstrafiken i Mälardalen. Den största förändringen för tågresenärer i Örebroregionen är att det nu skapas en tåglinje där resenärerna kan åka direkt mellan Örebro och Arlanda. Sammantaget för Mälardalsområdet medför förändringarna utökad tågtrafik med tätare avgångar, fler avgångar mitt på dagen och färre tågbyten.

– Vi gör stora satsningar i hela Mälardalsområdet nu i samband med att SJ tar över driften av MÄLABS upphandlade regionala tågtrafik. Och det är sammantaget väldigt positivt. Att satsa på hållbart resande med tåg är att satsa på klimatet, säger Mats Gunnarsson (Mp), regionråd.

Den största enskilda förändringen i tågtrafiken för Örebroregionen är direkttåget till Arlanda. Arlandatåget kommer även fortsätta till Uppsala. Den totala linjesträckningen blir då Örebro – Uppsala.

För att möta den ökade efterfrågan på tåg i hela sträckan Örebro – Stockholm kommer fler tåg att sättas in. En annan nyhet är att tågen på sträckan kommer ha genomgående trafik utan byten.

Utöver det utökas trafiken både vardagar och helger från Hallsberg till Stockholm på Västra stambanan.

– År 2018 kommer vi troligen att få ännu fler tåg till Västerås och Stockholm på helgerna. En ökad efterfrågan stärker möjligheterna till både kulturellt och socialt utbyte mellan länen i båda riktningarna. Turismen till vår region ökar starkt och vi ska underlätta för fler att komma hit avslutar Mats.

Förändringarna har tagits fram av tågtrafikbolaget MÄLAB där Region Örebro län är delägare. Tågen körs av SJ Regional.

,