Många förändringar av skolorna i Sörbyängen-Södra Ladugårdsängen

Bostadsområdena Sörbyängen och Södra Ladugårdsängen expanderar kraftigt och det kommer att byggas närmare 3 000 nya bostäder i området. En ny F – 6 skola byggs därför i området vilket gör att samtliga befintliga anvisningsområden påverkas av detta.

Förändringar i ”Ängenområdet”

  1. Kryddgårdsskolan F-3 anvisas idag till Sörbyängsskolan F-6 till åk 4. Fr o m höstterminen 2017 anvisas dessa elever till Sörbyskolan F-6.
  2. Navets skola F – 9 blir fr o m höstterminen 2018 en ren åk 7-9 skola.
  3. Navets skola F-6 flyttar intakt in på nya skolan i Södra Ladugårdsängen Ängenskolan fr o m höstterminen 2018.
  4. Eklundaskolan F-3 rivs och byggs upp som en F-6 skola på samma tomt. Under byggnationen flyttas Eklundaskolans elever till nya skolan i Södra Ladugårdsängen med start höstterminen 2018.
  5. Elever med Sörbyskolan som anvisningsskola i F-6 anvisas i åk 7 till Navets skola 7-9 med start höstterminen 2018.
  6. Elever med Eklundaskolan F-6 som anvisningsskola, anvisas i åk 7 till Nikolaiskolan 7-9 med start höstterminen 2018.