Miljöpartiet efterlyser krafttag i skolans HBTQ-arbete

Örebro kommun har antagit en Handlingsplan för HBTQ-arbete som ska gälla från 2017 till 2021. Miljöpartiet är inte tillfreds med hur arbetet med den tidigare handlingsplanen implementerades. När nu planen reviderats och beslutats om efterlyser Miljöpartiet nya tag och handlingskraft i arbetet med att genomföra det som står i handlingsplanen.

– Jag har haft uppdrag i flera skolnämnder och upplevt hur den styrande minoriteten inte lyckats prioritera de här viktiga rättvisefrågorna, säger Gunnar Oest (MP), ledamot i Förskolenämnden. Det duger inte, vi måste ta ansvar och se till att alla barn behandlas rättvist i skolan.

Miljöpartiet är kritiska till hur HBTQ-frågorna hanterats i kommunen och anser att den förra planen blivit en pappersprodukt. Det har funnits stora brister i hur framförallt skolan följt kommunens HBTQ-politik.

– Det är viktigt att misstag inte upprepas, säger Gunnar Oest (MP), ledamot i Förskolenämnden. I Förskolenämnden har jag föreslagit att nämnden ska ta krafttag för att få igång HBTQ-arbetet men det har kommunledningen gått emot.

,