16 procent av nyregistrerade bilar är miljöbilar

Av Örebros 4 995 nya bilar under året är 16 procent miljöbilar. Det placerar Örebro på plats 47 i en ny miljöbilsrankning bland Sveriges 290 kommuner som drivmedelsproducenten Neste gjort. Rankningen omfattar alla bilar som nyregistrerats under januari–november och baseras på statistik från Trafikanalys.

– Elbilar och elhybrider ökar snabbt i många kommuner, men i Örebro är drygt varannan av de nya miljöbilarna snåla dieselbilar. Därför är det bra att drivmedelsbolagen blandar in allt mer förnybar HVO i den fossila dieseln, så att dieselbilarnas utsläpp minskar ytterligare, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.

Av Örebros 776 nya miljöbilar var 293 en elbil eller elhybrid medan 402 var en snål dieselbil. Övriga miljöbilar kan köras på förnybara drivmedel som biogas eller etanol. Även den fossila dieseln innehåller allt mer förnybart drivmedel. I dag blandar vissa drivmedelsbolag in upp till 50 procent HVO i sin fossila diesel. Och i september gav Citroën och Peugeot klartecken till att använda ren förnybar HVO i sina nyare dieselbilar.

– Vi hoppas att fler bilproducenter följer efter och godkänner ren HVO till sina dieselbilar, det skulle snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Bilar som kör på ren HVO kan minska sina utsläpp med upp till 90 procent, säger Fredrik Törnqvist.

Under januari–november i år har totalt 776 miljöbilar registrerats i Örebro. Det motsvarar 15,5 procent av de totala nyregistreringarna vilket är lägre än snittet för hela landet som var 16,4 procent. Under 2015 var andelen nya miljöbilar i Örebro 13,6 procent.