Då blir det ActionRun nästa år – nyhet 2017: två olika banor

actionrun-2017

Det populära hinderbaneloppet Örebro ActionRun kommer 2017 att arrangeras i centrala Örebro lördagen den 29 april.  En nyhet blir att deltagarna kan välja att spring fem eller åtta kilometer.

– Vi har lyssnat på våra löpare och inför nu två olika längder och svårighetsgrader på loppet. 5-kilomterbanan kommer att ha liknande hinder som de tidigare åren men med betydligt mindre löpsträcka. Åttakilometerslingan kommer innehålla betydligt fler och även mer utmanande hinder än vi tidigare haft. Löpsträckan ute vid Stora Holmen och Slussen försvinner och därmed kommer löparna vara mer hos publiken inne i city. För de som springer 8km banan genomförs vissa delar av banan två gånger. Vi räknar med runt 25 st hinder på 5km banan och kanske uppåt 45 st på 8km banan. De sista detaljerna på bansträckningen beräknar vi vara klara med i slutet på januari, säger delarrangören Richard Göransson

Av de dryga 2000 deltagare som sprang loppet 2016 var fördelningen 55% killar och 45% tjejer. Den stora massan av löpare fanns i åldrarna 22-45 år och minimiåldern för att springa är 15 år.

– Förutom ny bansträckning kommer även eventet utöka antalet arenor med musik, speakers och aktiviteter för publiken. Vi ser det viktigt att Örebro ActionRun ska vara en utmaning för våra deltagare men samtidigt en kul händelse för vår publik i Örebro City. I och med möjligheten till två olika svåra banor kommer vi nå en större målgrupp som lyfter eventet, säger delarrangören Andreas Kangro.