De här utbildningarna försvinner på gymnasiet

Örebro kommuns Gymnasienämnd har fattat beslut om förändringar i utbudet av gymnasieutbildningar hösten 2017. Målet är högkvalitativa gymnasieutbildningar med ekonomi i balans som ger eleverna behörighet till vidare studier eller utbildning rakt ut i jobb.

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Gymnasienämnden under 2016 genomfört en översyn av befintliga program och inriktningar inom kommunens utbud av gymnasiala utbildningar. Målet är att på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt kunna möta den nuvarande och framtida arbetsmarknadens behov.

Den 15 december fattade Gymnasienämnden beslut om förändrat utbud av Örebro kommuns gymnasieutbildningar. Beslutet innebär att följande gymnasieprogram/inriktning inte kommer starta hösten 2017 och därmed inte ingå i Örebro kommuns utbud av gymnasieutbildningar:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media, utifrån för få elever på utbildningen samt att utbildningen är kostsam.
  • Teknikprogrammets år 4, utifrån för få elever på utbildningen samt förändrade regler från Skolverket från och med läsåret 2018.
  • Humanistiska programmet, hela programmet och aktuell inriktning språk, utifrån för få elever på utbildningen samt att utbildningen är kostsam.

Förändringarna berör inte elever som redan går utbildningarna, utan påverkar utbudet av gymnasieprogram för de som ska söka till gymnasiet hösten 2017.

Fortsatt fördjupad utredning
Gymnasienämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda det kommunala utbudet av gymnasieprogram.

– Vi kommer nu att jobba vidare med att se över upplägget för våra gymnasieutbildningar i nära dialog med ansvariga rektorer. Det handlar om att effektivisera, så att ökade resurser kommer de olika ämnena och kurserna tillgodo. Målsättningen är att ha en budget i balans samtidigt som vi vill utveckla våra gymnasieutbildningar och ge lärarna bättre förutsättningar. Detta arbete kommer att fortgå under hela 2017, säger Anders Duvkär, områdeschef utbildning.

,