Örebro fick inte myndighet för jämställdhet

Det blev Göteborg som fick den nya myndigheten för jämställdhet. Det presenterade regeringen i dag. Örebro län genom landshövding Maria Larsson hade uttryckt en stark vilja att myndigheten skulle placeras här. Myndigheten börjar sitt arbete om cirka ett år och beräknas sysselsätta 70 anställda.

 Läs mer här:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/12/dir-2016108/

,