De bygger ut Campus USÖ – nästan 3 000 kvadrat för 90 miljoner

Region Örebro har tilldelat ByggDialog uppdraget Campus USÖ. Uppdraget omfattar om- och tillbyggnation av Örebro Universitets undervisningslokaler på Universitetssjukhuset i Örebro.

Alldeles bredvid Universitetssjukhuset Örebro ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum. Universitetet behöver fler, större och mer ändamålsenliga undervisningslokaler, varvid en om- och tillbyggnad nu ska genomföras.

Fastigheten ska byggas till i fyra våningar och innefattar bland annat hörsal, lärosalar, kontor och allmänutrymmen om cirka 2 900 kvadratmeter. Budget är cirka 90 miljoner kronor.

Projektet kommer genomföras som en totalentreprenad med samverkansformen partnering, där Region Örebro är beställare.

– Att få möjligheten att bygga nya undervisningslokaler åt Örebro Universitet på Universitetssjukhuset passar oss som handen i handsken, säger Bosse Rom, projektchef på ByggDialog. Därför känns det väldigt roligt att Region Örebro valt oss som entreprenör och partnering som samverkansform.

Miljömålen i projektet är höga och intentionen för tillbyggnaden är att certifieras enligt Miljöbyggnad guld. Projektet planeras preliminärt vara klart under 4:e kvartalet 2018.

,