Så mycket ökar VA-avgiften efter nyår – 18 procent dyrare att ansluta

Vatten- och avloppstaxan i Örebro kommun höjs från den 1 januari 2017. “Taxehöjningen beror på ökade kostnader och är nödvändig för att vi ska kunna bygga ut och ta hand om vårt ledningsnät samt förse alla stadens invånare och affärsverksamheter med vatten. Brukningsavgiften för alla med kommunalt vatten och avlopp höjs med 6,4 procent. Anläggningsavgiften, en engångskostnad när en fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp, höjs med 18 procent.”

Källa: Örebro kommun