Handelshögskolan först med masterutbildning i hållbart företagande

Handelshögskolan på Örebro universitet har nyligen fått ett bidrag från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) på närmare 2,5 miljoner kronor och just nu pågår arbetet med att bygga upp hållbart företagande som en inriktning inom masterprogrammet i företagsekonomi. Det innebär bland annat att skapa samarbeten med företag för praktikplatser och underlag för ämnen till uppsatser.

– Det har varit ett stort intresse bland flera företag. Vi kommer att samarbeta med flera kända företag vilket innebär både möjlighet till praktik och studiebesök för studenterna och att vi kan få hit gästföreläsare, säger Tommy Borglund.

Tanken är att utbildningen ska starta till hösten 2018. I första hand finns det 20 platser på masterprogammet i företagsekonomi men kurserna kommer också att kunna läsas av andra studenter som tagit kandidatexamen i företagsekonomi.

– Utbildningen genomförs här på Handelshögskolan men med inslag som praktik och uppsatsskrivande i samarbete med företag och andra organisationer, förklarar Tommy Borglund.

För studenterna väntar sedan en framtid där de kan jobba med hållbarhetsfrågor inom företag och organisationer. Det kan antingen innebära att man jobbar på någon avdelning med hållbarhet eller kommer in som konsult eller jobbar på någon frivilligorganisation. Intresset för detta ämne är växande.

– På sikt tror jag att detta kan bli till nytta för hela Örebro universitet, säger Tommy Borglund. Det kan leda till fler kurser och en ökad kunskap om hållbarhet och företagande.

Fakta:
Exempel på företag som samarbetar med utbildningen: Telia Company, Skandia, Telenor, Trelleborg, Folksam, Spendrups, Kommuninvest, Delta Nordic, ScandFibre, Nethouse, Grant Thornton och Stena Metall samt nätverk som Social Venture Network och Sustainergies.

,