Stark tillväxt av nya företag – Örebro med i toppen för nystartade bolag

På fem år har antalet företag i Örebro ökat från 13 367 till 15 185. Det motsvarar en tillväxt på 13,6 procent, vilket placerar Örebro som nummer fyra bland länets kommuner, visar en färsk kartläggning från Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i Sveriges små och medelstora företag. Ett aktivt nyföretagande fungerar som en motor för det lokala samhället. Men den verkliga tillväxten av nya företag är långt ifrån så stor som statistiken över nystartade företag kan antyda, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Varje år registreras tiotusentals nya företag i Sverige, men samtidigt läggs många ned, går i konkurs eller plockas bort ur registren för att de inte har någon verksamhet alls. Vid årsskiftet 2015/2016 hade antalet företag i Örebro ökat från 13367 till 15185 på fem år, vilket innebär en ökning med 1818 företag och en faktisk tillväxt på 13,6 procent. Därmed placerar sig Örebro som nummer fyra bland kommunerna i Örebro län.

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 1 036 000 företag i Sverige registrerade hos Bolagsverket. Det är 74 000 fler än fem år tidigare, vilket motsvarar en nettotillväxt på 7,7 procent.

Starkast tillväxt i Knivsta
Bland landets 290 kommuner står Knivsta för den starkaste faktiska tillväxten mellan 2011 och 2015, med en ökning på 67 procent. På andra plats hamnar Lekeberg och Nykvarn, som båda har haft en nettotillväxt av antal företag på 33 procent de senaste fem åren.

Under 2015 och 2016 har Bolagsverket intensifierat sitt arbete med att ta bort overksamma bolag ur registret. Rensningen sker länsvis, vilket gör det vanskligt att jämföra länen.

Totalt 26 kommuner visar på minustillväxt. Flera av dem ligger i län som Bolagsverket hade gått igenom vid årsskiftet 2015/2016, vilket antyder att fler kommuner i landet kommer att ha tappat i antalet företag under en femårsperiod när rensningsarbetet är avslutat.

Konkurser är inte avgörande
Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat har nystartade företag i Sverige den högsta överlevnadsgraden av alla EU-länder. Konkurser är heller inte huvudorsaken till att företag försvinner. Bara omkring 15 procent av alla företag som avslutades mellan 2011 och 2015 gick i konkurs. Störst andel företag som gick i konkurs fanns i Överkalix, följt av Haparanda och Ockelbo.

− Att företag slutar med sin verksamhet beror oftare på dålig lönsamhet, att företagen säljs eller att ägarna helt enkelt lägger ner av exempelvis åldersskäl eller för att de får en anställning. Staten, kommunerna och andra aktörer måste arbeta tillsammans för att entreprenörer ska välja småföretagslivet och skapa jobb, säger Boo Gunnarson.

Till och med november i år har 62 609 nya företag registrerats i Sverige. Samtidigt har 114 911 företag avregistrerats, delvis som en följd av Bolagsverkets rensningsarbete.