Klart med digitalt svar om bygglov – Örebro först i landet

bygglov-digitalt

Nu är det klart att digitaliseringen av bygglov är genomförd. Medborgare har sedan tidigare kunnat söka bygglov via Örebro Kommuns hemsida och nu kommer de också få besked digitalt. Digitaliseringen innebär vidare att bygglovsavdelningen säkerställer kvalitén på ärendehanteringen genom att pappersarbetet försvinner och all hantering sker i en digital kedja där man kan följa ärendegången.

I Örebro kommun ökar byggtakten allt mer vilket ställer nya krav på en allt effektivare hantering av bygglovsärendena. Örebro har redan idag en mycket snabb bygglovshantering där 70 procent av bygglovsärendena blir beslutade inom tre veckor och nu med hela bygglovsprocessen digitaliserad så kommer tiden från ansökan till beslut om bygglov att förkortas ytterligare. Digitaliseringen innebär också minskade kostnader och mindre pappershantering för bygglovsavdelningen och kommer på längre sikt innebära att bygglovstaxan kan sänkas.

Byggnadsnämndens ordförande Carina Toro Hartman (S) kommer numera också att kunna signera dokumenten digitalt.

– Vi är först i landet med att digitalisera hela bygglovsprocessen. Pappershanteringen är ineffektiv eftersom att den tar upp mycket administrativ tid och förhoppningsvis kommer många fler välja att söka bygglov digitalt. Det är en bra tidseffektivisering för såväl tjänstemännen som medborgarna och nu kan även jag som ordförande signera dokumenten digitalt, säger Carina Toro Hartman (S) byggnadsnämndens ordförande.

– Digitaliseringen är också bra ur ett klimatperspektiv. Det är en del av vår politik för att minska Örebro kommuns klimatpåverkan, säger Linda Larsson (C) 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

,