Sex av tio bussförare certifierade – mål höja kvaliteten på serviceresor

För drygt ett år sedan startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att successivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts, 60 procent av länets  500 förare är nu certifierade, uppger Länstrafiken.

För att bli en certifierad förare inom Serviceresor krävs det att man deltar på en förarcertifieringsutbildning och gör ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Utbildningen är framtagen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Genom utbildningen får förarna bland annat kunskaper i:

  • Hur de ska bemöta och hjälpa kunder med olika typer av funktionsnedsättningar
  • Hur de skapar en trygg och säker upplevelse för kunden under resan
  • Hur viktigt det är att utföra transporterna på ett trafiksäkert sätt

– Förarna är väldigt positiva till utbildningen och ser den som väldigt viktig. Vi får också höra mycket positivt från våra kunder i olika forum, de upplever att kvalitén på servicen går mot en förbättring, säger Tex Kihlström, chef för Serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Länstrafiken ställer numera krav vid upphandlingar av nya entreprenörer att de anställda förarna hos respektive entreprenör ska vara certifierade. Nya mål ska sättas för 2017 och ambitionen är att antalet certifierade förare i länet ska bli ännu fler.

,