Färre svenska företag gick i konkurs i fjol – men ökande andel i Örebro län

Årets sista konkursstatistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe visar att 2016 varit ett bra år för näringslivet. Under 2016 gick totalt 5 392 svenska aktiebolag i konkurs. Det innebär en minskning med fem procent jämfört med året innan och den lägsta siffran på åtta år. Länen med starkast utveckling och lägst antal konkurser är Gotland, Västmanland och Gävleborg.

Under året gick 5 392 aktiebolag i konkurs i Sverige. Detta kan jämföras med 5 689 konkurser under 2015 och sett till helåret en minskning med fem procent. Historiskt sett är det den lägsta konkurssiffran sedan 2008.

– Vi kan lägga ännu ett år bakom oss med minskande antal konkurser och vi får backa till 2008 för att hitta så pass låga siffror. Det är glädjande att det har varit ett så bra år för svenskt företagande, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

De län som minskat mest under året och som uppvisar starkt sjunkande siffror på årsbasis är Gotland (-53%), Västmanland (-32%) och Gävleborg (-20%). Länen som ökat mest under året är Örebro (+13%), Värmland (+9%) och Kalmar (+7%). Totalt 6 av 21 län har ett ökat antal konkurser på årsbasis jämfört med året innan.