Almi Företagspartner: Bankchefer tror på ett starkt 2017

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en stark konjunktur under 2017. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Inledningen på det nya året blir lite avvaktande, sedan tar konjunkturen fart ordentligt, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets första kvartal förväntar sig 28 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 54 procent tror på en starkare konjunktur under dt kommande året.

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. 47 procent av bankkontorscheferna uppger att utlåningen ökade under årets sista kvartal. Bankkontorscheferna har en mycket positiv inställning till den framtida utlåningen. På ett års sikt tror så mycket som 73 procent på en ökad utlåning.

– Bankernas utlåning fortsätter att öka, det visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera. Även Almis utlåning har ökat kraftig. Under 2016 har vi haft en rekordhög utlåning. Framför allt till innovativa tillväxtföretag, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Källa: Almi

Läs mer här:

http://www.almi.se/Aktuellt/Bankchefer-tror-pa-stark-konjunktur1/