Färre men allvarligare tillbud med drönare

Under 2016 inträffade det 33 händelser med drönare i luften kring svenska flygplatser. Det var en minskning jämfört med 2015, då Transportstyrelsen fick rapport om 34 händelser med drönare. Samtidigt var andelen allvarliga händelser större 2016 jämfört med 2015.

Drönare används idag till en mängd olika ändamål som ger samhällsnytta, bland annat vid eftersök av människor eller hantering av olyckor och i samband med planering av bebyggelse. För att få använda en drönare kommersiellt krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Utöver de som flyger kommersiellt finns ett stort antal hobbydrönare.

Alla som verkar inom flyget i Sverige ska rapportera in händelser som i en förlängning skulle kunna leda till en flygsäkerhetsrisk. Under 2016 har 33 händelser med drönare rapporterats in. Under 2015 rapporterades 34 händelser. Händelserna har främst gällt tillfällen när drönare kommit in i luften nära flygplatserna, så kallade kontrollzoner.

Av de händelser som rapporterades in 2015 hade 10 stor eller betydande påverkan på flygsäkerheten. 2016 var samma siffra 13 händelser. Andelen allvarliga händelser blev alltså större.¨

,