Nu är det kontantfritt på Sushi Yama

Från och med årsskiftet har Sushi Yama lämnat kontanthanteringen helt, kedjans 29 restauranger tar nu endast emot kortbetalningar. Ökad säkerhet och miljöfrämjande är aspekter som har vägts in vid beslutet.

Sverige går alltmer mot ett kontantfritt samhälle och fördelarna är många. Säkrare handel, mindre miljöpåverkan och det faktum att det är betydligt enklare med korthantering jämfört med hantering av kontanter är incitament som väger in starkt. För Sushi Yama började en övergång redan under 2015 i samband med nyetableringar som inte hanterade kontanter och från 1 januari 2017 så gäller endast kortbetalningar i kedjans samtliga restauranger.

– Om vi ska slopa kontanthanteringen har aldrig varit en fråga, det har snarare handlat om när. I dagsläget bär gemene man inte enbart på ett betalkort, utan ofta flera. Sverige är ett föregångsland på denna punkt och utvecklingen vi ser framför oss innebär också att andra betalformer får större fäste vid sidan om betalkorten. Det finns idag inget större skäl till att ha kvar kontanter som betalmedel, alternativen vi har försetts med gör en övergång självklar. Som positiva effekter får vi en säkrare tillvaro för både våra gäster och medarbetare samt en mindre miljöpåverkan, berättar Danny Barsoum – Chief Brand Manager.