RUT ökar mest i Örebro län – upp med 17 procent

Under 2016 gjorde mer än 730 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är 60 000 fler än under 2015 och rutavdraget blir allt mer populärt. Det totala rutbeloppet uppgick till 3,7 miljarder kronor vilket är en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Det är framförallt efter utvidgningen till fler tjänster den första augusti som tillväxten skett. Då ökade beloppen med 18 procent, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– 2016 inleddes med stor osäkerhet i och med och halveringen av rutavdraget. De första sex månaderna stannade tillväxten av och marknaden påverkades märkbart av det ändrade regelverket, men efter den första augusti har vi sett en markant ökning för branschen igen, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Halveringen av rut infördes vid årsskiftet 2016/15 då maxtaket sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kr. Det första halvåret 2016 hamnade tillväxten på knappt 1 procent, jämfört med 11 procent samma period 2015.

Efter den första augusti utvidgades avdraget till fler tjänster, däribland flytt, trädgård och IT-tjänster. Det var en del av regeringens och Alliansens Decemberöverenskommelse som slöts för att skapa fler nya jobb för nyanlända. Tillväxten fick ny fart och under tredje och fjärde kvartalet ökade rutavdraget med totalt 18 procent, jämfört med drygt 10 procent samma period 2015.

– Det är tydligt hur politiken påverkar och utvidgningen fick direkt positiva effekter. Det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet och tillväxten innebär många nya jobb. Men det är olyckligt att taket för rut halverats samtidigt som fler tjänster tillkommit, det skapar konkurrens mellan de olika ruttjänsterna,  säger Maria Andersson.

December blev årets starkaste månad sett till både antal köpare och köpbelopp, då gjordes rutavdrag av fler än 250 000 personer för totalt 411 miljoner kronor. Det är det högsta någonsin en enskild månad.

Avdraget för hushållsnära tjänster ökade i samtliga län och allra mest i Örebro och Västerbotten län med 17 procent vardera. Även i Norrbotten, Kalmar och Blekinge har rutavdraget växt starkt med över 14 procent.

,