Stora möjligheter locka turister från Nederländerna – Örebro med på resemässa

resemassa-holland

I helgen den 7-8 januari gick norra Nederländernas största resemässa REIS! av stapeln i Groningen. Under två dagar passerade runt 10 000 besökare mässan. Örebro Airport och Region Örebro län var på plats och marknadsförde regionens stadsnära natur och flyglinjen som trafikerar Groningen med slutdestination Örebro sex dagar i veckan.

– Det har varit ett stort intresse för Örebroregionen under mässan. Många av besökarna ser en stor fördel med att det nu finns ett flyg med slutdestination Örebro direkt från Groningen. Vilket innebär att de på ett enkelt sätt kan uppleva vår naturrika region över ett veckoslut, berättar Viktoria Johansson, marknadschef Örebro Airport.

Vår region ligger på en fantastisk plats, mitt i hjärtat av Sverige och naturen är en viktig reseanledning när holländaren väljer Sverige som destination, säger Jeanette Brorsson Ekelund, Utvecklingsledare turism och besöksnäring, Region Örebro län.

– Tillsammans med Örebro Airport och våra turistdestinationer har vi tagit fram attraktiva paket och produkter anpassade för målgruppen fly and drive, och vi har mycket goda möjligheter att öka antalet turister på denna viktiga marknad.

resemassa-holland-2

,