Spännande år för länsmuseet: japansk konst, planer på ny entré och utställningar på slottet

lansmuseet-2017-planer

Örebro läns museum ser tillbaka på 2016 som ett år som innebar en behövlig nystart. År 2017 kommer vi fortsätta skörda frukterna och vara i god form och på gång framåt, men också anta nya utmaningar, säger museichefen Birgitta Johansen.

– Museet har de senaste åren genomfört ett genomgripande omställningsarbete och det har resulterat i nya arbetssätt och en ekonomi i balans. Under samma tid har vi genom en kraftsamling invigt två större nya basutställningar. Det har inneburit ett stort lyft för utställningsverksamheten.

– Vi kommer under 2017 att fortsätta på den inslagna vägen och göra museet känt för fler, inte bara för att mer besökare ska komma hit, utan för att fler människor ska engagera sig och verkligen känna för museet. Det kommer att ske genom att omvärlden kommer att möta ett roligare men även mer halsbrytande museum, öppet för oväntade samarbeten och med lägre trösklar, enligt museichefen.

– Länsmuseet har börjat arbeta med ett antal ganska breda teman som under de närmaste åren kommer att prägla både utställningar och programverksamhet. Ett exempel är temat kring synen på kunskap och hur vi skapar våra gemenskaper, som vi behandlat t i basutställningen Jag tror jag vet, som invigdes sommaren 2016. Kopplat till det är också området Nationella minoriteter som museet gör en satsning på under 2017. I april och maj visas utställningen Saivo med verk av konstnären Tomas Colbengtson. Thomas Colbengtsons konst utgår från uppväxten i en samisk familj och från den samiska kulturen, historien och samtiden. Saivo är namnet på den mytologiska värld som samerna trodde existerar parallellt med vår värld. I utställningen visas nyskapande överfångs- och böjglas, video, bilder och film. Under hösten fortsätter temat med en satsning kring det sverigefinska kulturarvet, som vi gör tillsammans med Region Örebro län och Örebro kommun. Vi vill uppmärksamma hur nära kopplat det svenska och finska fortfarande är och dessutom uppmärksamma 100-årsjubileet av den finska självständigheten.

Den fjärde februari invigs utställningen Mitt val – allas konst. Invigningen är kulmen på ett projekt som pågått en tid i museets konstmagasin. Tolv personer utan koppling till konst eller museer, från länets alla kommuner, har fått välja ett konstverk var från museets samlingar. Verken ställs ut tillsammans och åtföljs av korta berättelser om varför de blivit valda. Efter utställningen på länsmuseet ska verken få åka ut till respektive kommuner och visas där på lämplig plats.

– Ett annat av museets långsiktiga teman är konsumtion, hållbarhet och relationen mellan människa och djur. I mars invigs vandringsutställningen Koll på kläder som tar upp frågor som  – Var och hur tillverkas våra kläder? Varför köper vi dem? Utställningen som är producerad av Sörmlands museum handlar om kläder och hållbarhet och utmanar dagens syn på konsumtion och produktion. Den vänder sig till alla intresserade men särskilt till skolungdom som kommer att erbjudas särskilda visningar. Slöjdkonsulentverksamheten på länsmuseet kommer att arrangera program som klädbytardagar och föreläsningar kring utställningen.

Under sommaren återkommer ett kärt samarbete med Open Art på länsmuseet. Årets tema är Japan och spännande japansk samtidskonst kommer visas i och kring museet.

– Trots nystarten finns ändå områden som vi inte är nöjda med och som behöver åtgärdas. Länsmuseibyggnadens skick och status är en sådan sak. Konstruktionsproblem och eftersatt underhåll gör att vi fortfarande dras med fuktskador i taken. Ett par av utställningssalarna hålls stängda för reparationer, men ska vara användbara till sommarens Open Art. Vi ser också bekymmer med den yttre miljön runt byggnaden, där museet är skymt bakom höga träd och med dåligt upplyst fasad. I samarbete med kommunen och Regionfastigheter kommer museet att ta krafttag kring detta. Vi har vågade idéer, som bland annat inbegriper en helt ny entré in till museet.

En av de största och roligaste utmaningarna under 2017 är museets uppdrag att skapa nya utställningar på Örebro slott. Arbetet påbörjas under året, för att invigas kommande år om bara finansieringen väl kommer på plats, säger Birgitta Johansen.