Kommunen fortsätter investera hållbart

På tisdag förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att Örebro kommun ska möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att sträva efter att placera tillgångar i hållbara företag, och identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FNs globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

– Vårt hållbarhetsarbete måste ske i flera dimensioner. Örebro kommun är föregångare i Sverige när det gäller arbetet med gröna finanser. Nu gör vi ytterligare ambitionshöjningar på området. Skattepengar som kommunen placerar ska bidra till såväl omställning som socialt hållbar samhällsutveckling, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är nästa steg.  Vi vill att företag som vi äger, antingen direkt eller genom investeringar i fonder, följer principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Örebro kommun ska självklart med hjälp av de finansiella krafterna ställa krav på fondbolagen att tillhandahålla till exempel fossilfria fonder. Då kommunen har en kapitalförvaltning på 4 miljarder kronor ser vi det som ett kraftfullt verktyg för att nå ett hållbarare samhälle, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.