Liberalernas Karolina Wallström: Begränsa tiden för fyrverkerier

Varje år skräms och skadas människor och djur av fyrverkerier. Ett rent nöje för vissa blir till lidande för andra. Det har miljöpåverkan och kan orsaka bränder och ge skador på både människor och djur. Liberalerna i Örebro föreslår därför att tiden för att skjuta upp raketer ska begränsas.

– Det kan vara både roligt och festligt med fyrverkerier men det är inte rimligt att det skjuts jämt och ständigt och på fel platser. Vi behöver hitta en balans där det festliga får vara kvar men under reglerade former. Jag vill därför se över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Örebro kommun och införa reglerade tider för fyrverkerier. Skjuts det utanför dessa tider ska det beivras, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd Örebro och fortsätter:

– Det är många som hört av sig till mig med oro och ilska och med en önskan något görs. Vi bör därför skyndsamt se över detta. Det är hoppfullt att fler politiker, däribland kommunstyrelsen ordförande, också vill se över denna fråga. Vår motion från oppositionen om tidsbegränsning bör därför välkomnas.

– Förutom miljöpåverkan och oavsiktliga skador kan pyrotekniska produkter också användas för att uppsåtligt skada eller skrämma andra. Det är fullständigt oacceptabelt och kräver polisiära insatser. Med tydliga kommunala anvisningar blir det enklare för polisen att beslag och sätta stopp för olovligt användande.

,