Ny utställning på Örebro konsthall: Ett konstnärligt undersökande

ear-to-the-ground

I dag öppnade Örebro konsthall utställningen “Ear to the ground”. Det är en utställning av konstnärerna Hanna Ljungh och Ulrika Sparre. Utställningen pågår till och med söndagen den 19 februari.

Konstnärerna Ulrika Sparre och Hanna Ljungh presenterar utställningen “Ear to the ground” där de samarbetat utifrån ett gemensamt intresse och ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord och land. Utgångspunkten är två konstnärskap som möts och tar sig skilda uttryck för att gestalta vårt mänskliga sökande efter sanning och villkoren för mänsklig existens. Utgångspunkterna är det andliga och det vetenskapliga och hur dessa skapas och omskapas i olika material, skriver konsthallen i ett pressmeddelande.