Föreställningen Kärleken är fri återvänder till Örebro – spelas för elever

Under veckorna 2-7 återvänder föreställningen Kärleken är fri till Örebro och spelar för skolor från årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet på Tegelbruket. Pjäsen, som är regisserad av Michael Cocke, hade premiär våren 2014 och är en del av det nationella Arvsfondsprojektet Kärleken är fri.

Projektet har som syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka värdegrundsarbetet i skolorna. Föreställningen handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, kultur, tradition och samhälle. Den berör också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik.

I Örebro kommer Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro länsteater att samverka. Efter föreställningen följs arbetet upp av processledare och genom temaveckor om mänskliga rättigheter på varje skola. Satsningen ska ligga till grund för ett fortsatt aktivt värdegrundsarbete där mänskliga rättigheterna, jämställdhet och likvärdighet genomsyrar handlingsplanen ”Våld i nära relationer” som skall implementeras på gymnasieskolorna.

– Över 3 000 elever kommer att ta del av projektet och det är gymnasieskolornas största värdegrundssatsningar någonsin, säger Peter Strand, kurator och delprojektledare i Örebro.