Mats Rahmström är ny vd för Atlas Copco

Styrelsen för Atlas Copco AB har utnämnt  Mats Rahmström till ny VD och koncernchef för Atlas Copco AB, med start den 27 april 2017. Han ersätter Ronnie Leten som efter åtta framgångsrika år har begärt att få lämna sin position.

“Mats har ett tydligt affärsfokus och är en uppskattad ledare som lever och andas Atlas Copcos värderningar,”  säger  Hans Stråberg, Styrelseordförande för Atlas Copco AB. ”Under sin tid på Industriteknik har han omvandlat verksamheten vilket har lett till en stark lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att vi har hittat en ny kompetent ledare inom bolaget, som kan vidareutvecka Atlas Copco.”

Mats Rahmström, Vice VD för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Industriteknik, började sin Atlas Copco-karriär 1988. Han hade olika positioner inom försäljning, service, marknadsföring och som ledare inom Industriteknik under de första tio åren. Mellan 1998 och 2006 var han chef för marknadsbolag i Sverige, Canada och därefter i Storbritannien. Innan han tillträdde i sin nuvarande befattning 2008 var han chef för divisionen Tools and Assembly Systems General Industry inom Atlas Copco Industriteknik.