Nu hålls skolkonferens på Conventum – Hagaskolan får pris

Den 17 -18 januari håller Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, sin rikskonferens “Bättre Skola – systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola” på Conventum kongress i Örebro. Örebro kommun står som värd för årets konferens och deltar med en rad talare och föreläsare.

Under konferensen kommer Hagaskolan i Örebro att ta emot SIQ:s erkännande för Framgångsrik verksamhetsutveckling. Örebro kommun kommer även att presentera hur vi kraftsamlar inför att höja skolresultaten, med mål att 2025 ligga bland topp 25 i SKL:s öppna jämförelser.