300 sägs upp på Migrationsverket – orsaken är färre asylsökande

De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda till följd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs 300 medarbetare i region Mitt.

Efter några år av kraftig expansion kommer Migrationsverket nu att återgå till en normal, mindre dimensionering. Det kommer att ske i flera steg. Först påverkas Migrationsverkets mottagnings­verksamhet i och med att avvecklingen av boendeplatser fortsätter. Därefter följer en långsiktig, stegvis anpassning av verksamheten till verkets budget 2018 och 2019.

– Samtidigt som vår mottagningsverksamhet nu anpassas till färre asylsökande har Migrationsverket under 2017 ett fortsatt stort uppdrag när det gäller att pröva ärenden. Det handlar dels om att kunna ge alla de som väntat länge på sitt asylbeslut ett besked till sommaren, dels om att prioritera hand­läggningen av andra ärenden, som tillstånd för studier eller arbete. Vi måste alltså under 2017 både förstärka vår prövningsverksamhet och minska i mottagningsverksamheten, säger Kristina Hwargård, tillförordnad HR-direktör på Migrationsverket.

Den fortsatta anpassningen av verksamheten inför 2018 och 2019 kommer att styras av verkets prognoser av behoven och budgetbeskeden från regeringen.

– Utifrån vad vi vet i dag är vår utgångspunkt att budgetbeskeden innebär att vi kommer att få minskade resurser under 2018 och 2019, säger Kristina Hwargård.


”Vill behålla kompetens”

När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asyl­sökande.

– Centralt för oss är att behålla den kompetens som myndigheten behöver i framtiden. Vi kommer dock inte att klara neddragningen utan uppsägningar, men vi ska jobba så mycket vi kan med att ge berörda medarbetare nya arbets­uppgifter eller erbjuda omplacering. Vi kan också lösa en del genom naturlig avgång, säger Kristina Hwargård.

Därför, menar hon, är det i nuläget svårt att säga hur många av de cirka 300 berörda medarbetarna i region Mitt som kommer att sägas upp när omställningsprocessen är genomförd.

– Vi kommer att informera Arbetsförmedlingen om att den beräknade övertaligheten i region Mitt omfattar ungefär 300 medarbetare. Hur vi lyckas med arbetet med omplacering, nya arbetsuppgifter eller naturlig avgång avgör sedan utfallet när det gäller uppsägningar, säger Kristina Hwargård.

Även de fackliga representanterna och medarbetare i region Mitt har informerats.

Migrationsverket har i dag 1 100 medarbetare i region Mitt. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare.

Region Mitt omfattar Migrationsverkets verksamhet i Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.