Fritidsnämnden ska se över möjligheterna för utbyggd motorstadion

Fritidsnämnden i Örebro kommuns ska nu undersöka möjligheterna för en utveckling av motorstadion vid Täby.

– Vi som jobbat med motorsportföreningarnas visionsarbete Motorsport Örebro kan med glädje notera att en punkt i verksamhetsplanen för 2017 handlar om Örebro motorstadion. Där står bland annat: ”Undersöka vilka utvecklingsalternativ som finns vid Täby motorstadion i syfte att kunna öka fritidsutbudet för motorintresserade.” Detta är ett viktigt steg framåt, tycker Bengt Bronner som betonar att det fortfarande är lång väg kvar innan det kan byggas nya banor i området.

Bengt är ordförande i föreningen Örebro Motorsportcentrum.

– Extra bra att man också inkluderade motorintresset i övrigt, säger
Thomas Pettersson, ordförande i föreningen Örebro Motorstadions Förening, och syftar på att motorhobbyn omfattar så mycket mer än motorsport.