Regionen planerar eget bussbolag – Moderaterna motsätter sig förslaget

Den 24 januari väntas nämnden för samhällsbyggnad i Region Örebro län ta beslut om att tillsammans med Region Västmanland ingå i ett gemensamt bussbolag för att sköta driften av busstrafiken i Örebro. Alternativet är, vilket Moderaterna förordar, att göra bättre upphandlingar och se över avtal och regler så att kvaliteten ökar för bussresenärerna och för att möta framtida utvecklingsbehov.

Moderaterna har en avvikande mening och anser inte att driften av busstrafik är en kärnfråga för Region Örebro län.

“Kompetens för att driva busstrafik finns hos företag och entreprenörer och bör upphandlas av Regionen. Vi är dessutom i ett läge då sjukvården har stora utmaningar och är mitt i flera akuta åtgärder som behöver prioriteras. Att driva busstrafik i egen regi kommer medföra ökade kostnader: organisation och kompetens som inte finns idag behöver byggas upp och bussar måste köpas in”, skriver M i ett pressmeddelande.

, ,