Startskott för en regional livsmedelsstrategi

livsmedelsstrategi

Den 16 januari tillkännagavs målen för den nationella livsmedelsstrategin för Sverige. Därmed blir LRF Örebros möte angående en regional livsmedelsstrategi nu på fredag den 20 januari ännu mer intressant. Deltagare är representanter för LRF samt politiker och beslutsfattare från länet.

– De nationella målen tar sin utgångspunkt i de för livsmedelsbranschen oerhört viktiga områdena stärkt konkurrenskraft, ökad produktion, lönsamhet och ökad sysselsättning i nya och existerande företag. En tydlig förändring som LRF välkomnar är att konkurrenskraft och lönsamhet prioriteras när det handlar om att sätta regler och villkor för branschen. En annan positiv förändring är att konsumentperspektivet lyfts fram i strategin. LRF anser att det är bra eftersom konsumenternas efterfrågan av svenska produkter blir större och större.

– Vi hoppas att vid mötet på fredag kunna börja dra upp en målbild för vad vi vill åstadkomma i Örebro län, säger Per Willén, regionordförande LRF Örebro. Vilka möjligheter har vi och hur skulle en regional livsmedelsstrategi kunna se ut i vårt län?

,