Fler operationer och ökad tillgänglighet inom vården

Det gjordes 28 000 fler läkarbesök i Region Örebro län under 2016 än förra året, och antalet operationer ökade med tio procent. En större andel av patienterna fick också ett nybesök på sjukhus, eller en operation inom 60 dagar, än året innan. Det visar preliminära produktionssiffror från Region Örebro län. Samtidigt redovisas, som tidigare meddelats, ett ekonomiskt överskott på 261 miljoner kronor för år 2016.

Inom den specialiserade vården på sjukhus är det inom länsortopedin som produktionen ökat mest. 85 procent av patienterna som väntar på en operation får den nu utförd inom 60 dagar. 97 procent som väntar på ett nybesök får det inom 60 dagar.

Även inom primärvården ökade tillgängligheten och produktionen något 2016. 88 procent av patienterna som sökte en läkare på vårdcentralen fick träffa en läkare inom sju dagar. Det betyder att tillgängligheten på vårdcentralerna under hela året har varit något högre än året innan.

– Tillgängligheten förbättrades trots att det gjordes fler läkarbesök och fler operationer. Det är bland annat en följd av en samlad hälso- och sjukvårdsorganisation med ökad samverkan mellan sjukhusen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Samtidigt har vi under året minskat antal hyrläkare på sjukhusen. Vi tog fram en handlingsplan för att minska vårt beroende av hyrläkare under förra året. Vårt arbete ansluter till den nationella planen. Det är bra att hela den svenska hälso- och sjukvården nu sluter upp bakom det här viktiga arbetet.

,