IT-fel inom sjukvården – har inte tillgång till journaler

Ett IT-fel har drabbat Region Örebro län under fredagen. Felet innebär bland annat att det inte går att läsa och skriva i patienternas journaler. Felsökning pågår under dagen. Det är ännu oklart hur omfattande problemet är.