400 000 till regionalt exportcentrum – Almi samordnar

Region Örebro län avsätter 400 000 kronor för bildandet av ett regionalt exportcentrum. Detta ska ske i samarbete med Örebro kommun. Avsikten är att bland annat genom rådgivning och praktiskt stöd hjälpa små och medelstora företag att öka exporten och kunskapen om olika exportmarknader. Almi Företagspartner Mälardalen ska ha en samordnande roll i detta.