Årets Wenströmsplakett tilldelas Peder Fries – för hans arbete med Järle kvarn

Peder Fries belönas för sitt mångåriga engagemang för Järle kvarns historia och framtida utveckling samt för sin förmåga och vilja att levandegöra teknikhistoria för både gammal och ung i kulturmiljön runt Järle.

Peder Fries får utmärkelsen för sin kunskap, känsla och förståelse för när han ska höja, sänka och reglera vattnets kraft. Vattnet och vattenvägarna som varit en av förutsättningarna för Sveriges välstånd, vattnet som järnets väg till världen och det tämjda vattnet som kraftkälla för samhällets invånare. Peders gärning är av det immateriella slaget, det vill säga där man förvärvar kunskap av sin företrädare, äger sin kunskap och sedan för den vidare. Det immateriella kulturarvet överförs från människa till människa och går inte att läsa sig till i en bok. Det är kunskapens och handens kulturarv.

Peders gärning är också att bidra till en kulturmiljö som används och lever. En kulturmiljö med fotspår och slitspår på hus och handtag. En kulturmiljö där sprintar och skruvar vrids och hålls blanka. Peders arbete och insats är ovärderlig för den fina kulturmiljön runt Järle.

Styrelsen för Örebro läns museum/Stiftelsen Örebro läns Tekniska museum delar årligen ut Wenströmplaketten till någon i länet som främjat gammal, aktuell eller framtida teknik och industriell utveckling. Efter Jonas Wenström (1855-1893), ingenjör och uppfinnare från Hällefors, skapare av en dynamo och ett trefassystem som lade grunden till Asea. Plaketten utdelas den 26 januari.