Beslut om pengar till flyglinje Örebro-Düsseldorf

Nämnden för regional tillväxt beviljade i dag Örebrokompaniet AB 2 070 000 kronor i projektmedel till för projektet Flygcharter ORB. Projektets målsättning är att utveckla Örebro Airport som hubb för inkommande chartertrafik från Düsseldorf i Tyskland till mellersta Sverige; Örebro, Dalarna och Värmland.

Idag saknas ett direktflyg till Örebroregionen från Tyskland. Förutom Norge är Tyskland den största utlandsmarknaden för turism både i Sverige och i Örebroregionen. Mellersta Sverige erbjuder kultur- och naturupplevelser i kombination som är en av huvudanledningarna för tyskar att välja Sverige som resmål.

När tillgängligheten inte är lika god som hos konkurrerande destinationer tappar Örebroregionen marknadsandelar.

Då Düsseldorf fungerar som en hubb för inkommande flyglinjer nås hela den tyska marknaden samt områden i Österrike och Schweiz. Förutom att etablera direktcharterlinje ska projektet även utveckla nätverk av svenska produktägare (exempelvis boendeanläggningar, aktivitetsarrangörer inom besöksnäringen) och tyska researrangörer. De ska arbeta med produktutveckling och skapa nya paketresor, ökad exportmognad hos företag inom besöksnäringen samt förstärkt marknadsföring av Örebroregionen och Dalarna på den tyska marknaden.

,