Efter helgens krasch: Nu fungerar vårdens IT-system igen

Nu fungerar sjukhusens vårdsystem åter normalt. Ingrid Östlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, beslutade på måndagsförmiddagen att vården skulle återgå till normala rutiner från kl. 11.00 idag, måndag 23 januari.

– Våra reservrutiner har fungerat och inga patientsäkerhetsrisker har rapporterats in från helgen, säger Claes-Mårten Ingberg, beredskapsöverläkare. Personalen har fått registrera patienter både på papper och i systemen för att säkra upp att vi har korrekt information, det har inneburit en hel del extraarbete, men man har löst det enligt befintliga rutiner.

– Det uppstod problem med vårdsystemen efter en uppgradering natten mellan torsdag och fredag, berättar Gert Roos, IT-chef. Intensiv felsökning och testning har pågått under helgen. Rättningar gjordes redan på lördagen, efter det har systemen återgått till att fungera som de ska. För att vara säkra på att allt fungerade även vid normal belastning med många användare inväntade vi måndag morgon och kan nu utgå från att vi har kommit till rätta med problemen.