Ingen isbana på Järntorget – kommunen sparar vatten

Sedan Örebro kommun i början av december uppmanade till att spara vatten har vi arbetat intensivt för att även påverka vår egen förbrukning. En följd av det är att vi till exempel inte kommer att spola några isbanor med dricksvatten nu i vinter.

Då vattennivåerna är låga efter den torra sommaren och hösten, behöver vi alla hjälpas åt att spara vatten – även verksamheterna inom Örebro kommun. Vi har nu vidtagit flera åtgärder för att minska vår egen förbrukning av dricksvatten.

– Alla förvaltningar har fått i uppdrag av kommundirektör Anne Andersson att bidra till att spara vatten, berättar Hanna Dufva, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Vilka åtgärder som vi kan genomföra varierar beroende på verksamhet, men alla har i uppdrag att bidra till en låg vattenförbrukning och undersöka vad man kan göra på kort och lång sikt för att ytterligare sänka förbrukningen.
En följd av sparuppmaningen är att Tekniska förvaltningen inte spolar några isbanor med dricksvatten i vinter. Det innebär att det till exempel inte blir någon isbana på Järntorget.

– Vi undersöker alternativ till att spola isbanor med dricksvatten. Vi uppmanar också andra aktörer att inte använda dricksvatten till att spola banor nu i vinter. Kontakta gärna vår VA-verksamhet för en diskussion kring alternativ till att använda just dricksvatten, säger Hanna Dufva.