Liberalerna säger nej till skattepengar för Düsseldorf-flyg

Under måndagen sammanträdde nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län. Liberalerna i Region Örebro län reserverade sig då mot förslaget att Regionen ska ge Destination Örebro ett förlusttäckningsbidrag för en flyglinje från Düsseldorf till Örebro Airport.

– Skälen till att vi säger nej är flera, men det främsta är att vi måste fokusera mer på huvuduppdraget, nämligen att leverera bra sjukvård. Region Örebro län har allvariga problem med att få sjukvården att fungera så bra som den borde. Alla tillgängliga medel bör därför satsas på exempelvis höjda löner till sjuksköterskor, bättre karriärvägar och kortare köer. Det säger Elin Nilsson (L), ledamot i nämnden för regional tillväxt för Liberalerna.

– Regionens ekonomi riskerar att bli allvarligt försämrad de kommande åren. Att i det läget dra på sig ökade kostnader som handlar om att subventionera flygbiljetter för, i bästa fall, ett knappt tusental tyska turister är inte rimligt. Risken är också stor att offentliga medel används för att snedvrida konkurrensen och den ökar ju mer politiker och tjänstemän försöker styra marknaden.

– Förutom avsaknaden av en fullständig ekonomisk analys är miljökonsekvensbeskrivningen närmast obefintlig. Flygets klimatpåverkan, det ökade bullret, det ökade trycket på naturen till följd av turismen och kostnaderna för detta berörs inte alls. En miljökonsekvensbeskrivning måste kunna belysa både positiva och negativa aspekter av ett förslag, fortsätter Elin Nilsson (L).

Sammanfattningsvis menar Liberalerna i Region Örebro län, framförallt på grund av de dystra ekonomiska prognoserna för landstingssektorns ekonomi de kommande åren, att det inte är rätt prioritering för Region Örebro län att delta i projektet.

– Utmaningarna vi står inför inom vården talar tydligt för att Regionen ska begränsa både sina uppgifter och sina utgifter på andra områden så långt som möjligt. En flyglinje mellan Örebro och Düsseldorf får gärna upprättas men inte med de pengar som skattebetalarna förväntar sig ska gå till en bättre hälso- och sjukvård, avslutar Elin Nilsson (L).

Läs mer om flyglinjen:

Planerar för direktflyg till Düsseldorf – vill locka turister från Tyskland

, ,